Profesionální fotografie? Ani zdaleka!

12.06.2020

To, co se může mnohým zdát jako profesionálně působící fotografie, je v našich očích taková mezistanice neboli prostor pro zlepšení. Jsme perfekcionisti a detaily, nad kterými se drtivá většina laické veřejnosti ani nepozastaví, nás přímo bijí do očí. A přestože jsou naši klienti s odvedenou prací spokojeni, pořád hledáme způsoby, jak ji pozvednout na další úroveň.

Stejně jako si většina diváků nevšimne zmíněných detailů, tak si také neuvědomí, co stojí za výslednou fotografií. Je to foťákem? Objektivem, "rukama" fotografa, postprodukcí, počasím či denní dobou? Ano, všechny odpovědi jsou správné. Je to kombinací všechno zmíněného, a ještě spousty dalších faktorů. Dopady některých těchto proměnných demonstrujeme na našem webu pomocí ukázek fotografií "před" a "po". Vidět tam také můžete např. rozdíly mezi fotografií z telefonu, z foťáku s širokoúhlým objektivem a foťáku s ultra širokoúhlým objektivem anebo rozdíly, jakých dosahujeme při použití kreativních filtrů objektivů. A kouzlu takových filtrů se budeme věnovat v tomto článku.

"Fotografie interiéru pořizujeme a dále upravujeme technikou HDR"

Není tajemstvím, že fotografie interiéru pořizujeme a dále upravujeme technikou HDR (high dynamic range), která spočívá ve skládání nejčastěji 3 fotografií s různou expozicí (viz. obr. 1, kde můžete vidět 3 snímky - přeexponovaný, správně exponovaný a podexponovaný).

Běžně tyto 3 snímky spojíme v jeden, který dále upravíme do výsledné podoby (profil objektivu, finální expozice, saturace, stíny, lokální úpravy atd.).

obr. 1 - přeexponovaný, správně exponovaný a podexponovaný snímek
obr. 1 - přeexponovaný, správně exponovaný a podexponovaný snímek

Často se však ocitneme v situaci, kdy nám na lesklých površích vznikají odlesky. Nejčastěji tento jev můžete pozorovat na podlaze, ale setkáváme se sním i na dýze skříní, konferenčních stolcích, spotřebičích typu trouba či lednice, dále na skleněných výplních sprchových koutů, televizích, kožených sedačkách atd.

"Díky speciálnímu filtru objektivu jsme se však mohli těchto odlesků jednoduše zbavit"

V této konkrétní situaci bychom standardně "bojovali" s odleskem jak na podlaze tak po stranách na šatních skříní. Díky speciálnímu filtru objektivu jsme se však mohli těchto odlesků jednoduše zbavit. První jsme "odfiltrovali" odlesk ze země a na druhém snímku odlesk ze skříní. Nakonec jsme prolnuly jednotlivé části takto upravených fotografií. (viz. obr. 2)

obr. 2 - eliminace odlesku ze země, ze skříní, výsledný snímek
obr. 2 - eliminace odlesku ze země, ze skříní, výsledný snímek

Obdobný problém nastal ve vedlejší místnosti - v koupelně, kde nám však zmíněný filtr pomohl se zbavit nejen odlesků, ale rovněž i přidal saturaci a reálnější podání barev na obložení stěn.

obr. 3 -  eliminace odlesku ze země a stěn
obr. 3 - eliminace odlesku ze země a stěn

Samozřejmě prolnutím obou snímků předcházelo nespočet úprav, ale o těch třeba až příště. Podstatné je, že všechny úpravy byly provedeny s důrazem na to, aby vše působilo přirozeně a odpovídalo skutečnosti.

Tato výsledná fotografie (obr. 4) je tak výsledkem 6 snímků jedné scény a desítky dalších dílčích úprav.

Co vy na to? Vidíte nyní ten rozdíl?

obr. 4 - finální podoba fotografie koueplny luxusního sídla v Komorní Lhotce
obr. 4 - finální podoba fotografie koueplny luxusního sídla v Komorní Lhotce