Foto a video dronem

Díky několikaleté praxi s provozem bezpilotních letadel jsme schopni zrealizovat téměř jakýkoliv požadavek našich klientů. A tam, kde to z legislativního hlediska není možné, dokážeme navrhnout alternativní řešení.

Součástí našich služeb je kromě pořízení samotných fotografií či videa dronem také zajištění všech povolení nezbytných pro realizaci leteckých prací v požadovaném rozsahu a lokalitě. A v případě, že je ze strany Úřadu pro civilní letectví nebo jiné dotčené statní instituce vyžadováno splnění zvláštních bezpečnostních podmínek (např. zábor oblasti), jsme schopni zajistit i to.

Bohaté zkušenosti jak s létáním samotným, tak s tím spojenou administrativou nám umožňují běžně létat např. ve městech, chráněných krajinných oblastech nebo v blízkosti letišť. Tedy tam, kde to standardně legislativa neumožňuje.

Létáme legálně

Pokuta do výše 5 000 000 Kč vymahatelná až 5 let zpětně a trestně právní odpovědnost. To vše hrozí v případě pořizování záběrů dronem za úplatu nebo pro vlastní podnikatelskou činnost bez patřičných povolení, pojištění či registrace stroje.

My však veškeré legislativní požadavky stanovené Úřadem pro civilní letectví pro komerční létání splňujeme.

Vlastníme povolení k provozování leteckých prací včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letounu.

Technika

Pro většinu našich zakázek využíváme vlastní techniku. Jinak tomu není ani u leteckého snímkování a filmování, pro které používáme primárně náš dron značky DJI Phanotm 3 Advanced osazen integrovanou 12.4 Mpx kamerou s kvalitou výstupu až 2.7k, resp. 720p u živého přenosu.

Díky spolupráci s dalšími certifikovanými piloty dokážeme uspokojit požadavky i náročnějších klientů. V takových případech jsme pak schopni nabídnout letecké záběry až v 4k/60fps nebo 5.2k/30fps.

Reference